top of page

 English V.O & Narration

IVR - company X
00:00 / 00:00
Birds migration - V.O
00:00 / 00:00
Yoga - V.O
00:00 / 00:00

   קריינות לסרטונים ופרסומות

IVO-Logo-Member.jpg

נתבי IVR

מלונות אסטרל -
00:00 / 00:00
עיריית תל אביב יפו -
00:00 / 00:00
יורוקום פנסוניק -
00:00 / 00:00
מפעיל -
00:00 / 00:00

קריינות לספרי שמע ודיבוב לאפליקציות

bottom of page